Władcy Prus

Fryderyk I
Fryderyk Wilhelm I
Fryderyk II Wielki
Fryderyk Wilhelm III
Fryderyk Wilhelm IV
Wilhelm I
Fryderyk III
Wilhelm II

Księstwo Pruskie (1525–1618)

Hohenzollernowie

Władca Lata panowania
Albrecht 15251568
Albrecht Fryderyk 15681618
Jerzy Fryderyk von Ansbach Regent 15781603
Joachim Fryderyk Regent 16031608
Jan Zygmunt Regent 16081618

Księstwo Pruskie w unii z Brandenburgią (1618-1701)

Po śmierci Albrechta Fryderyk w 1618 roku doszło do powstania unii Prus z Brandenburgią jako Brandenburgia-Prusy.

Hohenzollernowie

Władca Lata panowania
Jan Zygmunt 16181620
Jerzy Wilhelm 16201640
Fryderyk Wilhelm I
Wielki Elektor
16401688
Fryderyk III 16881701

Królestwo Prus (1701–1918)

Hohenzollernowie

Władca Lata panowania
Fryderyk I 17011713
Fryderyk Wilhelm I 17131740
Fryderyk II Wielki 17401786
Fryderyk Wilhelm II 17861797
Fryderyk Wilhelm III 17971840
Fryderyk Wilhelm IV 18401861
Wilhelm I 18611888
cesarz niemiecki od 1871
Fryderyk III 1888
cesarz niemiecki
Wilhelm II 18881918

cesarz niemiecki

Tytuł królewski

  • Fryderyk I oraz Fryderyk Wilhelm I posługiwali się tytułem króla w Prusach (a nie króla Prus), gdyż Pomorze Gdańskie, uznawane za część historycznych Prus (należały do państwa zakonu krzyżackiego), było częścią Rzeczypospolitej, a królowie polscy używali tytułu książąt pruskichHohenzollernowie uważali więc, że nie panują nad całymi Prusami.
  • Fryderyk II Wielki nie miał skrupułów poprzedników i przyjął tytuł króla Prus w 1772 roku. W tym samym roku w wyniku I rozbioru Polski Prusy opanowały Pomorze Gdańskie.
  • Rzeczpospolita uznała ten tytuł królewski Hohenzollernów w czasie bezkrólewia w 1764 (w wyniku rosyjskiego i pruskiego przekupstwa), zaś Stolica Apostolska w 1787 po koronacji Fryderyka Wilhelma II.
  • Ceremonię koronacji królewskiej przeprowadzono jedynie w przypadku Fryderyka I (18 stycznia 1701) oraz Wilhelma I (18 października 1861). Obydwie ceremonie odbyły się w Królewcu.

Zobacz też