XX (ujednoznacznienie)

Ujednoznacznienie Nazwa tego hasła odnosi się do więcej niż jednego pojęcia.
  • XX – postać literacka
  • XX wiek – okres historyczny
  • Wiek XX – film w reżyserii Bernardo Bertolucciego
  • dynastia XX – dynastia władców starożytnego Egiptu,
  • The xx – brytyjski zespół rockowy
    • xx – debiutancki album grupy The xx
  • XX Cz.1 – album grupy Voo Voo